Vikedal Ungdomslag fekk heile 100.000 kr i støtte frå Etne Sparebank, Spirafondet. Desse pengane skal brukast til vidareutvikling av leikeplassprosjektet på Vikedal skule "Med hjarte på rette plassen". Me er veldig takknemlege for støtta og ser fram til enda meir aktivitet i bygda. Stina Golf førte pennen med søknaden, godt jobba til ho. 

Her kan de sjå kven som fekk støtte frå Spirafondet i år:

Etne Klatreklubb - til større klatrevegg
Sandeid Ungdomslag - til lydutstyr og ny scene
Enge Bedehus - til ny heis
Vikedal Ungdomslag - "Med hjarte på rette staden", Nærmiljøanlegg
Etne Skyttarlag/Ølen Skyttarlag - oppgradering Fikse skytebane

www.spirafondet.no 

Facebook