ARRANGEMENT AVLYST! 

Alle arrangement som VUL planla å arrangere er avlyst fram til hausten. Når det gjeld vidare arrangement, så kjem me tilbake med meir info når me veit meir om kva som skjer vidare får nasjonale myndigheiter.
Inntil då, ta vare på kvarandre; på avstand, om mogleg! 

Helsing styret i Vikedal Ungdomslag

Facebook