Vikedal Ungdomslag fekk 5.277 kroner som grasrotmottakar i 2017. Me er særs glade for desse pengane og vil takka alle som har VUL som grasrotmottakar når dei tippar.
Sidan VUL blei grasrotmottakar i 2013 har laget fått inn heile 30.725 kroner. Dette er veldig bra, men me ønskjer sjølvsagt at fleire vel oss som grasrotmottakar og vil oppmoda alle medlemmer og andre til å leggja oss til. Pengane me får kjem bygda til gode gjennom aktivitetar og tilbod for barn, ungdom, vaksne og eldre... 

Følg framgangsmåten ved å klikke på bildet i høgre marg eller klikk på dette bildet her: 

Facebook