Vindafjord Idrettslag, fotballgruppa, har jobba mykje for at dei yngste skal få betre tilhøve når dei trenar og spelar kamp. Dei har fått på plass 3-er banar, som Vikedal Ungdomslag er stolte av å sponsa i tillegg til andre bedrifter. Vår bane har fått namnet "VUL banen". Bra jobba VIL Fotball:-)

Facebook