Vikedal Ungdomslag hadde årsmøte for 2019 i byrjinga av mars. Her kan du lese årsmeldinga for 2019. Følg med på heimesida vår for å få med deg aktivitetar og anna kjekt som VUL har planar for i 2020. 

Facebook