(Olav Nes som Kaptein Hjørnetann i 2018)

Alle arrangement som VUL planla å arrangere er avlyst fram til hausten. Når det gjeld vidare arrangement, så kjem me tilbake med meir info når me veit meir om kva som skjer vidare frå nasjonale myndigheiter. Det betyr at Kaptein Hjørnetann ikkje tek turen til båthamna denne sommaren, han må også forhalda seg til smittevernplanen. Me kan lova at han kjem tilbake neste sommar, inntil då sender han ei helsing til alle barn og unge i Vikedal. 

Ta vare på kvarandre; på avstand, om mogleg! 

Helsing styret i Vikedal Ungdomslag

Facebook