VUL hadde digitalt årsmøte for 2020 måndag 08.03.21, nytt styre for 2021 blei samrøystes vald. Her kan du sjå kven det er
Les også årsmeldinga for 2020 her. 
Her kan du lese referat frå årsmøtet 2020. 

Facebook