Vikedal Ungdomslag ønskjer alle ein god sommarferie og håpar me frå hausten av kan møtast og ha aktivitetar som normalt. VUL har førebels "pause" på arrangement, men vil kome tilbake med ny informason om planar for aktivitetar for barn, unge og eldre i den flotte bygda vår. 

Bildet ovanfor er er frå ein kulturkveld som VUL arrangerte før Covid-19 blomstra opp. Me håpar, som sagt, å få til ulike arrangement til hausten.

GOD SOMMAR FRÅ STYRET I VIKEDAL UNGDOMSLAG! 

Facebook