Vikedal Ungdomslag støttar dette positive prosjektet med kr. 20.000,-. Vikedal Ungdomslag jobbar for at det skal vera godt med aktivitetar for barn og unge i denne flotte bygda vår, difor støttar VUL slike gode prosjekt som dette.
Tidlegare har VUL bidratt med økonomisk støtte til Vikedal idrettshall, kunstgrasbanen, leikeplassen på skulen, pannabanar og støtte til Vikedal drill med meir. Her kan du lesa meir om dei flotte aktivitetane VUL har gjort tilbake i tid.

VUL ønskjer drivkreftene bak prosjektet lukke til og me ser fram til dagen den skal opnast.

Helsing styret i VUL

Facebook