Vikedal Ungdomslag kan med glede melda om at laget har fått over 18.000 kr i frifondmidlar frå Noregs Ungdomslag for 2022. Desse midlane kjem godt med for å skapa liv og aktivitet for barn og unge i Vikedal. 

Planlagd aktivitet er vidareføring av dans for 1-7. klasse, Kaptein Hjørnetann, Sommardisko, HalloVen fest mm. VUL takkar for støtta og dei kjem som sagt veldig godt med. 

Til sommaren vil VUL nok ein gong ha Kaptein Hjørnetann show under fiskefestivalen. Her er frå den gongen Kaptein Hjørnetann kidnappa Moa og fekk ho til å gå planken. 

Facebook