Vikedal Ungdomslag gjennomførte årsmøtet for 2017 på Vikedal Bygdahus 5.mars 2018. Det var eit godt årsmøte med gode resultat og forslag. 

Her kan du lesa årsmeldinga for 2017. Her kan du sjå kven som er i styret for 2018 i Vikedal Ungdomslag.

Facebook