Vikedal Ungdomslag er eit aktivt lag som driv ulike aktivitetar for store og små. Det er difor viktig at me får auka medlemstalet vårt.
Me håpar at fleire vil bli medlem slik at me kan driva aktivt for bygda framover også. Klikk direkte på linken i venstre marg eller her for å få utskriftsvennlig versjon. 
Medlemsskap i Vikedal Ungdomslag fører ikkje meir dugnad, men til meir aktivitet for barn og unge i Vikedal!

På førehand takk for hjelp, støtte og medlemsskap.

Facebook