Om lag 145 personar møtte opp då Vikedal Ungdomslag arrangerte kulturkveld på Vikedal Bygdahus for fjerdeåret på rad. Lokale talent frå bygdene Vikedal, Sandeid og Imsland serverte publikumemusikalske perler på ei snor.

Port Salutt Band organiserte det musikalske på scenen og var backing band, medan styret i V.U.L tok seg av det praktiske elles.

Takk til alle som møtte opp og fekk med seg dette flotte arrangementet.

Nils Erik Eide 12.04.14

Facebook