Hei, 

Jeg sitter i Kunderådet til SR-Bank avd. Indre Haugalandet (Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal). En av våre oppgaver er å finne verdige kandidater til Ildsjelprisen som deles årlig ut av SR-Stiftelsen.
Vinneren av ildsjelprisen får en gavesjekk pålydende kr. 25 000,- til sitt lag/forening. 
Definisjon Ildsjel: 

En person som er fylt av iver, begeistring og drivkraft. 
Som gjennom en årrekke jobber for sitt lag/forening/bygd med mål om å skape noe. Aktivitet, tilbud, videreutvikling osv.
 
Vi ønsker gjerne innspill fra dere på hvem som kan være en passende kandidat til Årets Ildsjel. Det trenger ikke nødvendigvis være en person tilknyttet idrettslag/ungdomslag, men i disse organisasjonene er dere ofte tett på aktivitetene i bygda og dermed også ildsjelene. Vi setter stor pris på forslag både kvinner og menn, samt en kortfattet begrunnelse.

Frist for tilbakemelding: 12. oktober.  

Hører gjerne fra dere!  

Med vennlig hilsen
Merete Vårvik Matre
Tlf: 99 32 54 12

Facebook