Det vert årsmøte i Vikedal Bygdahus 8.mars kl. 19.00 i kafeen på bygdahuset. VUL er andelseigar med fem andelar og kjem til å stille med minimum fem deltakarar på dette årsmøtet. Årsmøtepapira vert sendt ut seinare.

Facebook